El-kontroll

El-kontroll og serviceavtale

Bedre Elektro utfører årlige kontroller på det elektriske anlegget, som innebærer blant annet sjekk av sikringstavle, kontakter, ledninger, brannvarslingsanlegg og nødlys.

Vi foretar årlige kontroller som avdekker eventuelle feil og mangler på det elektriske anlegget.

Det er smart å vedlikeholde det elektriske utstyret før det går helt i stykker, for å forhindre store og kostbare utskiftninger, som eventuelt kan inngå i en serviceavtale.

Dersom du har hatt en kontroll fra ditt strømselskap, kan Bedre Elektro utføre manglene/avvikene og melde til strømselskapet at jobben er utført.

Elektriker som utfører el-kontroll

Er du klar for å få jobben gjort?

Vi hjelper deg trygt og effektivt med en smart løsning.

Bedre Elektro - En bedre hverdag

Vi hjelper deg å løse hverdagsproblemer med smarte løsninger.

Bedre Elektro er totalleverandør innenfor elektriske installasjoner på både sterk- og svakstrøm.  Med lang erfaring innenfor brann, sikkerhet, tele og data. Vi er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd med stor yrkesstolthet til konkurransedyktige priser.

Book elektriker