Våre tjenester

Belysning

Bedre Elektro leverer komplette løsninger for både innvendig og utvendig belysning. Vi hjelper deg med vår erfaring å finne den beste løsningen i forhold til kvalitet og pris.

Vi har flere leverandører med et bredt utvalg av lamper og belysning, hvor vi sammen ser på utvalgene og kommer frem til den beste løsningen, som dere blir fornøyd med.

Belysningen kan også styres via Smarthus-system, om det er ønskelig. Da blir det montert styringsenheter ved hver lysbryter, som kan enten skru- ned/opp/av lyset.

Bedre Elektro tilbyr riktigere belysning som er viktig for hjem, bedrift og kontor i forhold til effektivitet og komfort.

Moderne kjøkken med elegant belysning

Brann og sikkerhet

Bedre Elektro mener det viktig å ha oppmerksomhet på dette punktet, som til tider blir litt «glemt».

Bedre Elektro leverer brannalarm- og nødlyssystemer i henhold til lovverket (DSB og FG), som tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet og for å hindre tap av store materielle verdier.

Vi har lang og god erfaring på leveranse av komplekse brannalarm- og nødlyssystemer for næringsbygg, offentligbygg og bedrifter.

Elektriker som utfører sikkerhetskontroll

Elbillader

Bedre Elektro leverer elbillader for lading av elbiler til boliger, sameier, borettslag og næringsbygg.

Vi sørger for å levere løsninger for trygg lading av elbilen i forhold til sikkerhet og krav, samt etter kundens behov.

Bedre Elektro tilbyr de mest anerkjente produsentene, som blant annet har laststyring og kostnadsfordeling osv.

På eldre boliger må vi noen ganger øke/endre hovedsikringen på det elektriske anlegget, for å få kapasitet til den nye elbillader-kursen.

Bilde av elbil som står til lading

Elektriker

Har dere behov for å gjøre endring på det elektriske anlegget eller har fått et vedtak/mangel fra en el-kontroll, er det viktig at vi som autorisert elektrikerfirma kan utføre denne jobben i henhold til regelverket.

Bedre Elektro er sertifiserte og har kompetanse og utfører alle ordinære elektrikertjenester, som installasjon av nytt elektrisk anlegg, belysning, varme og sikringstavle, samt serviceoppdrag og rehabilitering.

Våre elektrikere har materiell i bilene til enhver tid, slik at man kan utføre servicejobber raskt og effektivt.

Bedre Elektro sørger for vedlikeholde og gjøre nødvendige reparasjoner, slik at man forlenger levetiden på det elektriske anlegget i flere år og at sikkerheten er ivaretatt.

Er noe som haster, ring oss og vi kommer snarest.
Bilde av elektriker

El-kontroll og serviceavtale

Bedre Elektro utfører årlige kontroller på det elektriske anlegget, som innebærer blant annet sjekk av sikringstavle, kontakter, ledninger, brannvarslingsanlegg og nødlys.

Vi foretar årlige kontroller som avdekker eventuelle feil og mangler på det elektriske anlegget.

Det er smart å vedlikeholde det elektriske utstyret før det går helt i stykker, for å forhindre store og kostbare utskiftninger, som eventuelt kan inngå i en serviceavtale.

Dersom du har hatt en kontroll fra ditt strømselskap, kan Bedre Elektro utføre manglene/avvikene og melde til strømselskapet at jobben er utført.

Elektriker som utfører el-kontroll

Sikringsskap

Sikringsskapet har som hovedoppgave å forhindre overbelastning på det elektriske anlegget, samt frakoble kurser med jordfeil, som for eksempel på et bad.

I de gamle skapene er det smeltesikringer i porselen, og på nyere anlegg er det automatsikringer, som slår ut ved overbelastning.

Uavhengig av sikringssystem, må sikringsskapet vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. Det kan være feil på anlegget uten at man helt sikkert vet det, derfor er det viktig å få avdekket denne feilen, før det får fatale konsekvenser.

Bedre Elektro kan skifte, kontrollere og vedlikeholde sikringsskapet – slik at denne sikkerheten er ivaretatt.

Elektriker som sjekker sikringsskap

Smarthus

Bedre Elektro leverer Smarthus, som er et komplett energisparende system, for belysning, varmesystem og ventilasjon.

Styringssystemet sammenkobler all belysning og varme, som styres ved hjelp av sensorer og regulatorer plassert rundt i boligen.

I Smarthus-systemet programmeres lys og varme i forhold til døgn, ukedager, årstider, osv., slik at man oppnår mindre strømforbruk, som igjen fører til lavere energikostnader.

Mann som bruker smarthus-app for å styre varme

Varmestyring

Bedre Elektro leverer alt innenfor varmeovner, varmesystemer, varmekabler (i ulike deler av bygget eller uteområder), som også kan styres via et Smarthus-system.

Når disse varmeelementene styres via Smarthus-systemet, får man optimalisert forbruket i forhold til komfort og energibesparelse.

Varmeenhetene styres ved hjelp av sensorer og regulatorer.

Bedre Elektro leverer også separate varmeovner med innbygde termostater.

Mann som bruker smarthus-app for å styre varme

Book elektriker